Atıcı; Din ve Mezhep Ayrımcılığı Yapılıyor

Chp Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Akdeniz ilçesi Gazipaşa ilköğretim okulunda Din ve Mezhep Ayrımcılığı Yapıldığına dair yaşanan olayla ilgili olarak TBMM'de cevaplanmak Üzere Milli Eğitim Bakanlığına Yazılı Soru Önergesi vererek Konun Aydınlatılmasını İstedi.

Atıcı; Din ve Mezhep Ayrımcılığı Yapılıyor

TÜRKİYE BÜYÜK MİLKET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Aşağıda sorularımın Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96 ıncı maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanmasını talep ederim.

Prof. Dr. Aytuğ ATICI

CHP Mersin Milletvekili

            Mersin İli Akdeniz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir yazı ile bağlı tüm okullardan “öğrencilerin inançları gereği ibadeti için kolaylık gösterilmesi ve uygun alanların oluşturulması” istenmiştir.

            Daha sonra, Akdeniz İlçesi Gazipaşa Ortaokulunda din dersi öğretmeninin Alevi öğrenciye, “Alevilerin elinden yemek yenmez” anlamına gelen ifadeler kullanarak, “toplumun bir kısmının kabul ettiği değerlere hakaret ve aşağılamada” bulunduğu anlaşılmıştır.

            Mersin’in Akdeniz İlçesinde, Milli Eğitimin temel bütün sorunları dururken, öğrenci ve öğretmenler arasında din ve mezhep ayrımcılığı, ötekileştirme ve baskı yaratacak bir uygulama isteğinin toplumu böleceği aşikârdır. Her türlü istismara alet edilecek bu uygulama isteği Mersin’de şimdiden büyük tepkilere ve kuşkulara yol açmış ve yazı hakkında aşağıdaki soruların cevaplandırılması önem kazanmıştır.

1.    Mersin İli Akdeniz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir yazı ile bağlı tüm okullardan “öğrencilerin ibadeti için uygun alanların oluşturulması” isteği, hangi yasa maddelerine göre düzenlenmiştir?

2.    Milli Eğitim Bakanlığının bu uygulamadan haberi var mıdır?

3.    Türkiye’de hangi okullarda, hangi din ve hangi mezheplere uygun ibadet yerleri vardır?

4.    Öğretmen ve idareci odalarının derslik yapılmak zorunda kalındığı ortamda okul yöneticisi, derslik, laboratuvar ve ibadethane arasında seçim yapmak zorunda kalırsa hangisini seçmesi durumunda görevini yapmamış olacaktır?

5.    Okulda, yalnızca bir ibadet alanı bulunursa, hangi din veya hangi mezhep tercih edilecektir? Yapılacak tercih sonrası, tercihleri gerçekleşmeyen öğrencilerin sorunu nasıl çözülecektir?

6.    Her din ve mezhep için yer bulamayan yönetici için herhangi bir disiplin uygulaması yapılacak mıdır?

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER