Emniyet, sözleşmeli personel alacak

Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen kadrolara personel alımı yapılacak.

Emniyet, sözleşmeli personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına alınacak personel, Merkez Sınav Komisyonu'nca yapılacak sözlü veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak. Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2012 yılında yapılan KPSS puanı esas alınacak. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Yapılacak sınavın son başvuru günü olan 26Nisan 2013 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (26 Nisan 1994 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (26 Nisan 1977) tarihinden sonra doğumlu olanlar başvurabilecek. Başvurular 22 Nisan 2013-26 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacak.

2012 yılı KPSS puanına göre her unvan/branş için ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacak. Kısmi zamanlı Avukat pozisyonu için KPSS puan şartı aranmadığındantüm adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların isimleri, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylar TC, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecek.

Sözlü veya uygulamalı sınav, adayların 'mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, Genel yetenek ve genel kültürü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı' yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER