AVUKAT İÇİN DE ADALET!

Mersin Barosu Başkanlığı, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Mersin Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenledi. Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir, avukatların ekonomik, hukuki ve fiziki şiddetle karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "avukat için de adalet" demek için baroların 27 Nisan 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştireceği  büyük savunma mitingine tüm avukatları davet etti.

AVUKAT İÇİN DE ADALET!

"EKONOMİK, HUKUKİ VE FİZİKİ ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatların katılımıyla gerçekleşen tören, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından "Avukat İçin de Adalet!" başlığıyla Türkiye Barolar birliği ve baroların ortak açıklaması okuyarak,   hukuk sistemindeki aksaklıklara ve avukatlık mesleğinin sorunlarına dikkat çekti. Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AVUKAT OLMADAN ADİL YARGILANMA OLMAZ"

Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz.

"EKONOMİK,HUKUKİ VE FİZİKİ ŞİDDETLE DE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro'dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür.

Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep "Güçlü Baro Güçlü Avukat", "Herkes için adalet, adalet için avukat" dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği, tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.

Bugün "Avukat İçin de Adalet!" diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

-  Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.

-  Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.

-  Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

-  Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.

-  CMK Ücret Tarifesi'nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.

-  Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.

-  Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.

-  Stajyer avukatlar için Hazine'den karşılanan ücret istiyoruz.

-  Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.

-  Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.

-  Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.

-  Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.

-  Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.

-  Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.

-  Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

-  Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

BÜYÜK SAVUNMA MİTİNGİNDE BULUŞUYORUZ

Türkiye'nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da "Avukat İçin de Adalet" demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz.

Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, "avukat için de adalet" mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER