CB Eğitim ve Öğretim Kurulu Üretken olamadı

TÜRKİYE (AK PARTİ) EĞİTİM HEDEFLERİNE NİÇİN ULAŞAMADI -V-

CB Eğitim ve Öğretim Kurulu Üretken olamadı

CB Eğitim ve Öğretim Kurulu Üretken olamadı

TÜRKİYE (AK PARTİ) EĞİTİM HEDEFLERİNE NİÇİN ULAŞAMADI

-V-

Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ

Önceki yazılarımızda ‘Türkiye (Ak Parti) Eğitim Alanında, Arzu Ettiği Noktaya Niçin Ulaşamadı’ sorusunun cevabını araştırıp, yazdım. Bugünden itibaren üç gün, o sorunların somutlaşmış haline dönüştürülmüş olan CB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nu inceleyeceğiz. Çünkü Kurul, çok sorunludur. Günümüz ise, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın, Ülkemiz ve dünyada her alanda tarihi dönüşüm yapmakta ve emperyalizme karşı ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ vermekte olduğu gündür. Böyle ortamlarda bütün kurum ve kuruluşların, hususen eğitim kurumlarının kendilerini yeniden düzenleyip, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri, çok verimli ve üretken çalışmalar yapmaları beklenir. Ayrıca her kurum gibi eğitim kurumlarının da var olan ama üzeri örtülmüş sorunlarını açığa çıkarmak ve onlara çözüm üretmek, onların gelişmesi için şarttır.

Bunlardan dolayı CB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun sorunlarını ve çözümlerini inceleyerek, O’nun gelişmesine, daha üretken ve verimli olmasına katkı sunmak istiyorum. Bu manada önce Kurul’u ve kuruluş gayesini kısaca görelim:

A- Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu:

CB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle beraber oluşturulmuş, MEB ve YÖK gibi stratejik bir ‘Eğitim Yönetimi Üst Kuruluşu’dur. Çok önemli iki gayesi vardır. Bunların ilki, Sayın Cumhurbaşkanımız’a eğitim alanında danışmanlık yapmaktır. İkincisi, tarihimizdeki bilim ve eğitimle ilgili zengin birikimden anlayış, yöntem ve bilgi desteği alıp, ülkemizdeki eğitim bilimleri bilgi birikimini ve kadrolarını harekete geçirerek, 150 (20) yıldan beri beklenen eğitim reformunu gerçekleştirmektir. Diğer bir deyişle Kurul, başından beri milli olamamış ve geri bırakılmış olan eğitim sistemimizi, teori planında hem geliştirme hem de millileştirme hedefini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Bu görevleri yerine getirmek için gerekli yetki ve imkanlar da kendisine verilmiştir.

Bununla beraber Kurul’un, daha proje aşamasından kalma ve süreç içerisinde ortaya çıkmış olan, çalışmasını ve üretkenliğini engelleyen pek çok yapısal ve güncel sorunları vardır. Bu sorunların bazılarına ve nedenlerine kısaca değinip, önerilerimizi sizlerle paylaşacağız:

B- Cumhurbaşkanığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun Sorunları:

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun pek çok sorunu vardır. Somuttan soyuta doğru bu sorunların Birincisi, Kurul’un hiçbir üyesi, uzmanı, memuru ve uygun bir yerinin olmamasıdır. Kurul’da bulunan herkes başka bir kurumun elemanıdır ve herkes kendi kurumuna bağlıdır. Özellikle Sn. Üyelerin birinci ve öncelikli işi, kendi kadrolu oldukları ve maaş aldıkları kurumlarıdır. Kurul, Sn. Üyelerin maalesef üçüncü ya da dördüncü derecede işleri durumundadır. Kendi kurumlarından ve işlerinden vakit kalırsa buraya da zaman ayırmaktadırlar. Ülkemizde böyle, başka bir Kurul daha var mı, onu bilmiyorum.

İşte bu Büyük Kurul, daha kurgulama aşamasında böyle bir sakatlıkla doğmuştur. Onun için Kurul’un kendi içinde, eğitim sektöründe ve kamuoyunda bir varlık, gelişme ve ilerleme gösterememesinin önemli sebeplerinden birincisinin bu olduğunu düşünüyorum.

İkincisi, Kurul’un Sn. Üyeleri, şüphesiz hem çok saygın hem de değişik branşlarda kendilerini yetiştirmiş çok değerli insanlardır. Birçoğu üst düzey yöneticidir. Ancak bunların hiç birisi, eğitim yönetimi üst kurulunda olmanın gerektirdiği bilgi ve donanıma yani hem milli kültürümüze hem de günümüz eğitim bilimlerine vakıf değildir. Bu hususun, özellikle altını çizmek istiyorum. Yani eğitim sistemimizi en üst düzeyde yeniden yapılandıracak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milletimizin beklentileri doğrultusunda hem çağla boy ölçüşecek derecede onu geliştirecek, hem de onu millileştirecek olan Kurul’un, engin kültürümüzdeki bilgi, hikmet ve eğitim sistemi; günümüz de ise eğitim yönetimi, eğitim planlaması, eğitim programları, eğitim ekonomisi, karşılaştırmalı eğitim, eğitim sosyolojisi ve eğitim psikolojisi gibi bilim dallarında kendisini yetiştirmiş bir tane dahi üyesi yoktur. Bu husus ta çok önemlidir ve üzerinde çokça düşünülmesi gerekir.

Üçüncüsü, Kurul üyelerinin üç yıllık çalışmaları göstermiştir ki, eğitim sistemimize sistematik ya da panoramik bir bakışla onun sorunlarını, o sorunların etkinlik derecelerini ve boyutlarını görecek yetkinlikte değillerdir. Sorunları sistematik ya da panoramik halde göremeyince/teşhisi doğru yapamayınca, çözüm üretmek ya da tedavi etmek te mümkün olmamıştır. Ancak boş kalmamak için, sistematik olmayan bir tarzda, bütünden ve diğer bölümlerden kopuk olarak eğitimin herhangi bir konusu üzerine, çok ta tartışılacak çalışmalar yapılmıştır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner30