Mersinlilerden İlgili Ve Yetkililere Sunulmak Üzere Açık Mektup

ADD Mersin Şubesinin 4 Haziran 2022 Cumartesi saat 14:00 de Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında(MTSO) yapılan “Mersin Limanında Neler Oluyor? “ temalı panel de ilgili meslek odası başkanlarının , toplantıya katılan  ilgili ve  yetkililerinin vermiş olduğu bilimsel ve teknik bilgiler ışığında, bu  toplantıya katılan Mersinliler olarak bizler, kamusal bir alan olan Atatürk Parkına ve önüne, mevcut liman işleticisi tekel konumundaki Çok Uluslu Şirket tarafından mevcut liman kapasitesini artıracak yatırımın ve inşaatın yapılmasını Mersin’in ve çocuklarımızın geleceği açısından çok sakıncalı görüyoruz ve yapılmasını istemiyoruz.

Mersinlilerden İlgili Ve Yetkililere Sunulmak Üzere Açık Mektup

 ADD Mersin Şubesinin 4 Haziran 2022 Cumartesi saat 14:00 de Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında(MTSO) yapılan “Mersin Limanında Neler Oluyor? “ temalı panel de ilgili meslek odası başkanlarının , toplantıya katılan  ilgili ve yetkililerinin vermiş olduğu bilimsel ve teknik bilgiler ışığında, bu toplantıya katılan Mersinliler olarak bizler, kamusal bir alan olan Atatürk Parkına ve önüne, mevcut liman işleticisi tekel konumundaki Çok Uluslu Şirket tarafından mevcut liman kapasitesini artıracak yatırımın ve inşaatın yapılmasını Mersin’in ve çocuklarımızın geleceği açısından çok sakıncalı görüyoruz ve yapılmasını istemiyoruz. Çünkü:

  • Atatürk Parkı yapıldığı yıllardan beri Mersin kent merkezindeki mahallelerde yaşayan veya iş merkezlerinde çalışan yurttaşlarımızın, ruh ve beden sağlığı için gerekli olan temiz deniz havasını ve kent içine ve mahallelere hava akımını sağlayan mekan olup, Mersinlilerin kent merkezinde biricik denizle buluşma ve nefes alma yeridir. Bu nedenle, Atatürk Parkının içine ve önüne yapılacak ilave genişleme inşaat ve yatırımı, gerek yapılırken gerekse daha sonra Atatürk Parkını bu yönü ile işlevsizleştirecek, kent merkezinde yaşayan ve çalışan Mersinlilerin, rüzgar hakkını engelleyecek, Anayasal hakkı olan temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını ve yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyecektir.
  • Genişleme yatırımı yapılacak alan olan Atatürk Parkı ve onunla bütünleşik liman, tüm Mersinlilerin belleğindeki anıları saklayan, Mersin’in modernleşme tarihinde çok önemli tarihi ve işlevi olan mekandır. Bu yönü ile Şehir Planlama bilimsel doğruları ve ilkeleri açısından korunarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.
  • Yapılacak mevcut planlanan yatırım sırasında, on binlerce ton dolgu malzemesi ile doldurulmasıyla mevcut deniz dibi ve ekolojisi de zarar görecek, zamanla denizde ve deniz dibinde birikecek gemi atıkları, sintine yağlarından oluşacak kirlilik ve koku nedeniyle kent merkezinde sağlıklı ve temiz bir ortam olmayacaktır. Atatürk Parkı ve kent merkezinde yaşam fiilen çekilmez bir hal alacaktır.
  •  Öte yandan bu yatırımın yapılması sırasında, zaten yoğun bir araç trafiği olan kent merkezinde ve doğu çıkışında dolgu malzemesi taşıyan ağır tonajlı kamyonların getireceği ek trafik yükü sonucunda artacak kazalar ve hava kirliliği de bölgede yaşayan Mersinlilerin gündelik yaşam kalitesini ve anayasal güvence altında olan yaşam hakkını olumsuz etki yapacaktır.
  • Ayrıca, kent merkezine, Atatürk parkı ile bütünleşik denizde yapılacak bu yatırım ve inşaası esnasında sadece kent merkezi değil,  dolgu malzemesinin çıkarılacağı çevre ilçelerdeki taş ocaklarının yakınındaki çevre mahalle ve köylerde; taş ocaklarının dinamitle patlatılması ve işletilmesi esnasında ve büyük ve ağır tonajlı araçların  dar yollardan geçişi esnasında yaratacağı trafik yükü ve kaza riskleri de artacaktır. Bunun yanı sıra, taş ocaklarından çıkacak toz ve duman bulutları ile çiçeklerin tozlaşmasını engelleyerek tarımsal üretim ile yaratacağı ses ve toz kirliliğiyle Mersinlilerin ve çocuklarımızın sağlığını da çok olumsuz etkileyecektir.

MERSİN LİMAN KENTİDİR. MERSİNLİLER OLARAK BİZLER, MERSİN’İN GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK, EKONOMİSİNE İVME VERECEK, YATIRIMLARA KARŞI DEĞİLİZ. ANCAK, ATATÜRK PARKINA, YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE VE DE MEVCUT İŞLETMECİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETİN, TEKEL KONUMUNU GÜÇLENDİREREK İMTİYAZ VE AVANTAJ SAĞLAYAN GENİŞLEME YATIRIMININ YAPILMASINI İSTEMİYORUZ. Eğer bir yatırım yapılacaksa, Mersinin ve çocuklarımızın geleceği için bir fedakarlığa katlanılacaksa, kentin doğusunda planlanmış ve 10. Kalkınma Planında yer alan, ilgili meslek odalarının ve birliklerin desteklediği,Mersin’in kalkınmasına daha fazla katkı yapacak, daha büyük kapasiteli KENTİN DOĞUSUNDA PLANLANMIŞ YENİ ANA KONTEYNER LİMANI için yatırım kararı alınarak yapılmasını istiyoruz. Böylelikle hem rekabet nedeniyle liman ücretleri düşecek, Mersin’in ihracat kapasitesi artacak ve Mersin’in katma değeri artacak, hem de kent içindeki Atatürk Parkı ve çevresinde yaşayan yurttaşlarımızın anayasal yaşam hakkına sağlıklı çevrede yaşam hakkında olumsuzluk yaşanmayacaktır. BU NEDENLE ATATÜRK PARKINA MEVCUT LİMAN GENİŞLEME YATIRIMININ İPTAL EDİLMESİ VE YENİ ANA KONTEYNER LİMANI YAPILMASI TALEBİMİZİN DİKKATE ALINMASI İÇİN GEREĞİNİ TÜM İLGİLİLERİN VE MERSİNLİLERİN DİKKATİNE VE BİLGİLERİNE SUNARIZ. 4.06.2022
 

                   TOPLANTIYA KATILAN PARTİ, MESLEK ODALARI VE DERNEK TEMSİLCİLERİ VE MERSİNLİ YURTTAŞLAR

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12