Fil Sûresi Tefekkürü

Fil Sûresi Tefekkürü

Veysel Akkaya; Fil Sûresi Tefekkürü

Değerli hocamız, Muhammed Veysel Akkaya Fil Sûresi Tefsiri ve Tefekkürü çalışmasına bugün tefekkür konusunu işliyecegiz.

Hocamız, Kur'an'ı hayat kitabı yapmamız, yaşayıp yaşatmamız için tefekkür etmenin ve şart oluğunu, her zaman beyan ediyor. Bu konularda daima çalışmalar ve seminerleri yapmakta, bu bağlamda kitap çalışmaları da bulunmaktadır.

Kendisi Kur'ân-ı Kerim'i 3 yöntemle tefekkür uygulaması yapmakta.

1.Tahsîs Yöntemi:

Tahsîs sözlükte, genelin zıddı, bir şeyin bir kısmının tekliği olup, terim olarak genel olan bir şeyi ondan bazılarına hasretmektir. Tahsîsi, kişi için düşündüğümüzde, herkesi ilgilendiren bir hususu kişiye has kılmak, şeklinde anlaşılabilir. Kur’ân tefekküründe tahsîsin kullanımına gelince, kişinin genele hitap eden Kur’ân âyeti veya âyet gruplarını, kendisi için düşünmesi, kendisine bakan yönüyle anlamaya çalışmasıdır. Aslında Allah'ın bizden muradının ne olduğunu anlamamızı sağlayan ve ayetleri içselleştirmemize yardımcı olan bir yöntemdir.


 

2.Mefhum-i Muhâlif Yöntemi

Bir meselenin mefhum-i muhalifine yani anlaşılanın zıttına bakmak, birçok ilim dalında kullanılan bir yöntemdir. Mefhum-i muhalif, sözlükte iltizam yoluyla sözden anlaşılan şey demektir. Fıkıhta ise ortaya konulan hükmün zıttını ispat etmektir. Bu yöntemde ise ne yapacağımızı veya ne yapmayacağınızı bir de farklı açıdan bakarak ayeti daha iyi anlamaya çalışma çabasıdır.


 

3.Duâ Yöntemi ile Tefekkür

Kur’ân-ı Kerîm ve hadîslerde duâ “Allah’a yakarma, istek ve ihtiyaçlarını arzederek O’nun lütfunu dileme, çağırma, seslenme, davet etme, ibadet etme, yardıma çağırma, bir durumu arzetme, Allah’ın birliğini tanıma, isnat ve iddia etme anlamlarında kullanılmıştır. Peygamber Efendimizin ayetlerle ne şekilde dua etmesinden örnek alınmıştır.


 

Kur'anı daha iyi anlamak, hayatımıza yerleştirmek, uygulamak ve tefekkürü etmek daha iyi yaşamamıza sebep olur.

Hocamız kur'an-ı Kerim'i asıl saadetteki gibi önce bilmek ilmini öğrenmek sonra ayetleri Tefekkür etmek ve bu vesileyle ayetlerle amel etmek sonu da tebliğ etmek çerçevesince çalışmaları sürdürmektedir.

Tefekkür bizi Kur'ân-ı Kerim'le buluşturan Kur'ân-ı Kerim'i hayatımızın merkezine oturtan çalışmalardır. Gayretleri için kendine teşekkür ederiz.
 

Fil Sûresi Tefekkürü

a. Tahsis yöntemi

Allah Teâlâ, Kâbe’yi yıkmaya gelen ve kötü planlar kuran fil ordusunu nasıl cezalandırdığını bana haber veriyor. O halde ben Kâbe, Peygamberler, Kur’ân, velîler ve kutsal olan değerlere hürmet etmeliyim. Onları kötüleyen, haklarında sinsi planlar yapan kişiler ve gruplardan uzak durmalıyım. Onları aslâ sevmemeliyim. En ufak bir şekilde desteklememeliyim. Yoksa sonunda Rabbim tarafından büyük bir cezâya çarptırılırım. Kâbe gibi gönül kâbesi olan kalbe de dikkat etmeli, kimsenin kalbini kırmamaya çalışmalıyım.

b. Mefhum-i Muhâlif Yöntemi

Allah’a iman eden ve ona gönülden teslim olanlar, Fil olayından ders çıkarırlar. Allah’ın evi olan Kâbe’ye hürmet ederler. İmkânları yerindeyse onu haccederler. Hacca gidemeseler bile umre yaparak, Kâbe’nin bereketinden ve doğru yolu göstermesinden faydalanırlar. Yine îmân ehli Kâbe’ye saygı gösterdikleri gibi, kutsal olan her şeye hürmet ederler. Peygamberimizi canlarından çok severler. Peygamberimizin yolunu takib eden sahabileri, velîleri de sever, hayatta olan salih insanlardan istifade ederler. İslâm’ın emirlerine gönülden bağlanırlar.

c. Duâ Yöntemi

Allah’ım! beni Fil olayından ders alarak, Kâbe gibi kutsal olan şeylere karşı saygısız olanlardan eyleme. Onları kötüleyen, haklarında sinsi planlar yapan kişiler ve gruplardan uzak eyle. Onları destekleyenlerden eyleme. Allah’ım! yanlışlıkla da olsa beni bu kötü tavırladan koru, cezâna uğrayanlardan eyleme. Rabbim! Senden gönlümü kutsal olan şeylere karşı sevgiyle doldurmanı istiyorum. Bana mübârek Kâbe’ni ziyâreti nasib

eyle. Kâbe’nin bereketinden ve doğru yolu göstermesinden faydalandır. Aynı zamanda Kâbe gibi kutsal olan başta Peygamber Efendimiz’e, bütün peygamberlere büyük bir saygı içinde olmayı, sahâbileri, velileri sevmeyi ve onların yolundan gitmeyi lutfeyle.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021, 11:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15

banner30