Allah’ın 99 İsmi Şerifi Esmâ-i Hüsna

Allah’ın 99 İsmi Şerifi Esmâ-i Hüsna

Allah’ın 99 İsmi Şerifi Esmâ-i Hüsna

Allah’ın 99 İsmi Şerifi Esmâ-i Hüsna

Esmâ’ül hüsnâyı iyi öğrenelim çünkü bu isimler kulun erişmesi gereken ahlâkın da ölçüsüdür. O’nun Zâtına mahsus yaratmak ve ölümsüzlük gibi isimleri hâricindeki isimlerini kendi kab'ımızca taklit edelim. Meselâ Rabbimiz Rahîm’dir. O hâlde biz de merhametli olmaya çalışalım.

Esma duası

Besmele ile başlıyalım ALLAH (c.c) diyelim

Gönüllere RAHMAN ve RAHİM işleyelim

O MELİK dir, Mülkün gerçek sahibi

O KUDDUS dür içi dışı tertemiz olan

SELAM dır adı Kullarını selâmete ulaştıran

MU'MİN dir Gönüllerde iman ışığını açan

Gözeten ve koruyan MÜHEYMİN dir

Asla Mağlup edilmeyen AZİZ

CEBBAR dır İstediğini mutlak yapan,

MÜTEKEBBİR Her işte büyüklüğünü gösteren.

HÂLIK-I BARİ dir uygun yaratan

MUSAVVİRÜ hususiyet verip tasvir eden.

Kullarının günahlarını örten GAFFAR.

Mutlak surette galip ve hakim KAHHAR

Kullarına çok ihsan eden VEHHAB

mahlukatın rızkını veren REZZAK

FETTAH dır her darlıktan kurtaran.

ALİM dir ilmi ebedi ve ezeli olan odur.

KABIT dır O sıkan, daraltan.

BASIT Dilediğine bolluk veren

Tepelerden indiren, alçaltan HAFİD

Tekrar yükselten, çıkartan RAFİİ

İzzet ve şeref verip ağırlayan MUİZZ

Zillete düşüren MÜZİLL dir O.

SEMİ ve BASİR işiten ve görendir.

HAKİM dir Hikmet sahibi olandır.

LATÎF dir İşlerin bütün inceliklerini bilen

Gizli açık haberdar olan HABİR dir

Hilmi çok yumuşak olan HALİM dir

Pek azametli ve büyük olan AZİM

Magfireti çok olan elbette GAFUR

ŞEKUR dur ziyadesiyle mükafatlandıran.

ALİYY dir derecesi pek yüksek olan. dir

KEBİR dir, Büyüklüğünde hudut olmayan.

HAFİZ dir gözetip her zaman koruyandır.

Yaratığını beslemeyi bilen MUKİT

İnce hesabı hesabını tutan HASİB dir.

Azamet, celâl sahibi olan CELİL

Çok ikram ve İhsan eden KERİM dir.

RAKİB dir varlıklar üzerine gözcü olan.

MÜCİB dua edenin duasını makbul eden

VASİ Lütfu bol olan kurtarıcımız dır.

HAKİM dir kelamı, bütün işleri hikmetlidir

Seven, sevilen, sevdiren VEDUD dur

Şanı büyük ve yüksek olan MECİD

Öldükten sonra tekrar dirilten BAİS dir

Her zaman her yerde şahit olan ŞEHİD

HAKK dır varlığı hiç değişmeden duran. VEKİL dir işleri senden daha iyi yapan

KAVİYY Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.

METÎN Çok Sağlam, metanetli olan.

Gerçek mü’minlere dost, VELİYY olan

Hamd ve övgüye layık HAMİD olan

Her şeyin tek tek sayısını bilen MUHSİ

Bütün mahlukatı ilk baştan Yaratan MÜBDİ

MUİD dır yaratılmışları tekrar yaratan.

MUHYÎ dir bağışlayan, sağlık veren

MÜMİT Ölümü yaratan, öldüren.

HAYY Diri dir, tam hayat sahibidir.

KAYYÛM Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.

İstediğini, istediği vakit bulan VACİD

Kadri büyük, keremi bol olan MACİD

Tek olan, benzeri bulunmayan VAHİD

Sığınacak tek dayanak olan SAMED

KADİR Her şeye gücü yeten tek merci

MUKTEDİR dir dilediği gibi tasarruf eder.

MUKADDİM İstediğini ileri geçirendir.

MUAHHİR İstediğini geri bırakandır.

Başlangıcı olmayan, ilk EVVEL olandır

Bitişi olmayan, son olan AHİR dir

Açıkca bilinen, âşikâr olan ZÂHİR

Gözlerden gizlenmiş olan BÂTIN

VALİ dir Her şeyi tek başına idare eder

MÜTEALİ Her tavırdan münezzeh olan.

BERR Kullarına iyilik ve ihsanı,bol olan.

Tövbeleri kabul eden TEVVAB

Suçluları adaletiyle cezalandıran MÜNTEKİM

Affı ve rahmeti çok olan AFÜVV

Merhametle pek esirgeyen RAUF

ADL dır Son derece adaletli olan.

MUKSİT Bütün işleri birbirine denk yapan

MALİKÜ’L-MÜLK Mülkün ebedi sahibi olan.

ZÜL CELAL-İ VE’L-İKRAM her türlü keremin sahibi olandır

CAMİ dir Zaman istediği yerde toplayandır

Gerçek servet sahibi olandır GANİ dir

İstediğini de istediğini zengin eden MUGNİ

Bazı müsaade etmeyen, engelleyen MANİ

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan DARR

NAFİİ dir Menfaat verecek şeyleri yaratan

NÛR dır Alemleri, kalpleri nurlandırır

HADİ Hidayete ve doğru yola erdiren.

BEDİ hayret verici nice âlemler icad eden.

Varlığının sonu bulunmayan BAKİ

Servetlerin gerçek sahibi olan VARİS

Hikmet üzere sonuna ulaştıran REŞİD

Çok sabırlı olan SABUR dur.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 05:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner30