İmar Başının Detayları

Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan, "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İmar Başının Detayları

13 milyon yapının imar ve ruhsat sorunu çözülüyor. SABAH, hükümetin çıkardığı 'nın detaylarını içeren yönetmeliği ele geçirdi. Başvuruların cuma günü başlayacağı imar barışında vatandaşlar konut için yüzde 3, ticari alanlar için yüzde 5 oranında ücret karşılığında yapı kayıt belgesini alabilecekler. 31.12.2017 tarihine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapılar düzenlemeden yararlanacak. İmara aykırı yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. İşte İmar Barışı'nda merak edilenler...

50 MİLYARLIK KAYNAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,imar barışıyla toplanacak rakamın vatandaşların göstereceği rağbete göre değişeceğini belirterek, "Toplamda 40-50 milyar civarında bir bedel toplanacağına inanıyoruz" dedi. "Bu konuda tabi ki Hazine'nin adına yatacak para, Hazine'de gözükecek, kasada gözükecek. Oradaki dengeler hususunda mutlaka maliye istifade edecek ama benim şahsi kanaatim şu; asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı, girişiydi. Arkasından imar yasaları geliyor, ü kolaylaştıracak yasalar geliyor" ifadesini kullanan Özhaseki, daha sonra da mahalle bazında kentsel dönüşümü hedeflediklerini bildirdi. Özhaseki, 2017'nin sonuna kadar yapılan tüm yapılar için müracaat edilebileceğini, vatandaşın beyanının esas olduğunu, uydularla da izlenildiği için takibinin daha kolay yapılabileceğini vurguladı.

AF İLE BARIŞ ARASINDA FARK VAR
İmar affı ile imar barışı arasındaki farka da dikkat çeken Özhaseki, şunları söyledi: "Bizde bir vatandaş yapısını yıktığı zaman eski binasını aynen yapamaz. Belediyeye gidecek, mevzuat neyse, orada ne yazıyorsa yapacak. Sonradan yaptığı kaçak katları bir hak olarak kendisine verilmiyor. Mevzuata uyacak. İmar barışının özellikle imar affından farkı bu."

MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER GEREKİYOR?
* E-Devlet şifresi
* Geçerli bir cep telefonu numarası
* Geçerli bir e-posta adresi
* Beyan edilecek yapının adresi
* Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
* Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam
alanları (Metrekare)
* Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
* Arsa/arazinin  vergisi birim değeri (İlgili belediyeden alınabilecek)
* Yapının bulunduğu arsanın alanı.
Varsa tapudaki alan yoksa beyan
edilecek alan (Metrekare)
* Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
* İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
* Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? NEREDEN ALINIR?
Yapı kayıt belgesi başvuru koşullarını yerine getiren imara aykırı yapılara verilen ve yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olan bir belge görevi görecek. Yapı kayıt belgesi, yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Her yapı için sadece bir belge düzenlenecek.

BELGE NE İŞE YARAYACAK?
Bu belgeyi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı hakkında yıkım kararı verilmişse ya da tahsil edilememiş idari para cezası varsa iptal edilecek.

BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?
Yapı kayıt belgesi bedeli yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden hesaplanarak esas alınacak.

VATANDAŞLAR BELGE İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?
Yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlı yapılar için yüzde 5 oranında uygulanacak.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPILARIN TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI VE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SIRASINDA AYRICA ÖDENECEK BİR BEDEL VAR MI?
Belgesi alınan yapının tapudaki cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinde ayrıca bedel ödenecek. Bu bedel belge başvuru bedelinin 2 katı olarak uygulanacak. Buna göre, konutlar için yüzde 6, ticari yapılar için de 10 uygulanacak.

BU BEDELLER SABİT MİDİR?
Bakanlar Kurulu başvuru bedelini iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgeye göre kademelendirip, başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili.

YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN YANLIŞ BEYAN YAPILIRSA NE OLUR?
Kayıt sisteminde beyan esas olmakla birlikte yanlış beyanda bulunulması ve bunun ortaya çıkması durumunda, o yapı için ileride telafisi güç sorunların yaşanması kaçınılmaz olacak.

KİMLER BELGE ALAMAZ?
Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ve tarihi yarımadada bulunan yapılar ile üçüncü kişilere ait özel mülkiyette bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, inşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar, herhangi bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği ilgili idare veya mahkeme kararıyla tespit edilen yapılar ile hakkında yıktırılması yönünde yargı kararı bulunan yapılar hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

YAPI KAYIT BELGESİ İLE YAPIYA TAPU ALINIP, KAT MÜLKİ- YETİ KURULABİLECEK Mİ?
Evet tapu alınabilecek. Satış işlemlerinde bu yapılar için kredi kullanılabilecek. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi riskli alan uygulamasına engel olmayacak.

YAPI KAYIT BELGESİ NE KADAR GEÇERLİDİR?
Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belge düzenlenen yapıların, yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

HAZİNE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR NE OLACAK?
Belgesi alınan yapıların, Hazine'ye veya belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra belge sahipleriyle bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar bakanlık veya ilgili belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden doğrudan bunlara satılır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner30