Develi aslen Tarsus’lu. Ancak Aile, hayli eski yıllarda Mersin’e taşınmış.Mersin’li olmuşlar.
Babasının memuriyeti dolayısıyla Karaman’da doğmuş,bir süre sonra Tarsus’a dönülmüş.
İlk ve Orta tahsikini Mersin’de , Lise tahsilini(1937 yılında  Mersin’de Lise olmadığı için) Adana ve Ankara Da yapmış ve 1944 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Babasını küçük yaş da kaybetmiş olmasına rağmen, tahsile devam imkanı, Annesinin Terziliği bilmesi, kendisinin yaz aylarında bir yerde çalışması ve Akraba yardımı sayesinde gerçekleşebimişdir.
Fakülteden mezun oldukdan sonra , herhangi  bir memuriyet  başvurusunda   bulunmayıp, doğrudan Avukatlık Stajı için Mersin Baro’ suna başvurmuş olmasını kendisi şöyle anlatıyor.
1928 Yılında Yeni Harflere geçildiğinde Babası  Maliye’de memurmuş.Memurlar  çok zaman gece yarılarına  kadar çalışırlar ve emir doğrultusunda Latin Harflerini öğrenmekle beraber, eski yazı kayıtlarını 6 ay içerisinde Yeni Harflere geçirilmesi ile de, sorumlu tutulurlarmış. Babası esasen zayıf olan gözlerini iyice kaybedince , malulen emekliliğini istemiş. 25 Sene hizmetinin bitmesine bir yıl varmış.Mersin de ki Göz doktoru, memuriyetten mütevellit değildir diye rapor verince , eline 500 liraya yakın bir para verip, memuriyetten çıkarmışlar.
Bu durum Develi’yi memuriyetten soğuttuğu için , her tür zorluğu göz önüne alıp,,Devletten Hakimlik,Savcılık veya o zaman revaç da olan Müfettişlik gibi bir vazife talebinde bulunmamış.
Fakülteden mezun olduğu 1944 yılında başladığı Avukatlık Stajını Mersin Adliyesinde sürdürmüş.
Staj,Askerlik hizmetleri bitince aynı tarihde Serbest Avukatlığa başlamış.
45 Yıl sürdürdüğü Meslek yaşamı daha çok Hukuk Müşavirlikleri şeklinde olmuş,Bunlar  (Ezcümle) ; Umumi Mağazalar T.A.Ş , Çukurova San .İş.T.A.Ş, Yapı ve Kredi Bankası ve İnterbank Mersin Şubesi, Tüdaş Tarım Ürünlerini Değerlendirme  A.Ş., Anadolu Cam San.  Aş., gibi.) Ticari İşletmelerdir.
Bu  arada ;  1963-1973 yıllarını kapsayan  10. Yıl  ,  Mersin Barosu Başkanlık görevini de  ifa etmişdir.
Develi’nin ; Mersin bağımlılığı,  Mersinin;  1836 yılında kuruluşundan bugüne,  geçmişinin araştırmasına vesile olmuş ve halen süren bu araştırmalar zamanla Yerel Gazetelerde Makale olarak ve  ayrıca Kitap sahifelerinde de yer almışdır.
‘’Dünden Bugüne Mersin’’ isimli Kitap, 1987 yılında yayınlanmışdır. Geliri Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  Öğrenci Yardım Vakfına bağışlanmışdır.
,2.inci baskısı 1991– 3.üncü baskısı 2001- ve 4.baskısı 2008 yıllarında yapılmışdır
.Eser Milli Eğitim  Bakanlığının 13.4.1991 gün, 2400 Sayılı Kararı ile, Öğretmen ve öğrencilere tavsiye edilmişdir.
Bunlardan başka ‘’Eserleri ile Anıtlaşan Vali.Tevfik Sırrı Gür ‘’ isimli, Sırrı Gür’ün Hayat Hikayesi ve eserlerini muhtevi eser iki baskı yapmışdır.
‘’Akdeniz de , İnci Kent Mersin ‘’ isimli, Mersinin Turizm etkinliklerini belirten eseri de 1998 yılında basılmışdır.
Yukarıda sayılan kitapların basım giderleri ;  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi tarafından Kültür Hizmeti gayesine matuf olarak karşılanmışdır..Bu nedenlelerle de    ,isteyenlere bedelsiz verilmiş ilgili yerlere de bu şekilde gönderilmişdir..
Yazarı Şinasi Develi’ de ; bu Kurumlardan   herhangi şekilde bir ücret  almamışdır.
‘’Eski Mersin de Yaşam’’ adlı kitabı ;  2007 yılında piyasaya çıkmışdır. .Baskı giderlerini bu defa  kendileri karşılamış, küçük sayılan bir parakarşılığı,yerine göre parasız   isteyenlerin istifadelerine   sunulmuşdur.
Bu Kitaplar; Mersinin geçmişini ,  sonraki yıllara taşıyan bilgileri muhtevi olması yönünden, Araştırıcı ve Kent hakkında meraklı kişi ve kurumlara müracaat eseri hizmeti vermektedir.
Sosyalist Ülkelerde 12.000 Km. isimli seyahat notları,dizi olarak yayınlanmışdır.
1950 yılından bu tarafa yayınlanmış Sabah Postası-Toros- Son Haber ‘de devamlı yazdığı gibi,,halen günlük yayınlanan  İmece’ nin  yazı Ailesi ,içerisindedir.
.İçel Sanat Kulübü Dergi’ sinde  yıllardır,,,Mersin Deniz Ticaret Odası  ve diğer Yerel Dergilerde zaman zaman     ekseriyetle de,  Mersin Konusunu işleyen yazıları yayınlanmaktadır.
Sosyal yönde çalışmalar olarak ve  de önemli sayılabilecek  Kurumlar  olarak da ;
İçel Turizm ve Tanıtım Derneği– Mersin Aşevi Derneği– Mersin Diabet Cemiyeti nin kuruculuğu ve Yönetim Kurulu üyeliği yanında, Mersin Halkevi-Ç.E.Kurumu- Yönetiminde ve İyilik Vakfı Huzur Evi Mütevelli Heyet Başkanlığı. Sayılabilir., Mersin Tüccar Kulübünde de 17 yıl süren Yöneticilik hizmeti vardır.
Develi’; Mersin Belediyesi seçimleri sonucu,   ;  ,. (1973-1977) , (1977-1980),(1980-1984) ve (1984-1999) dönemlerinde,  Meclis Üyeliği ile birlikde  Belediye Başkan Vekilliği ve Meclis Başkan Vekilliği gibi görevler üstlenmiştir..

Şinasi Develi ‘ ye Mersin Kültürüne hizmeti  nedeniyle verdikleri Belgelerle ;  birçok  Kurum ve teşekkül,  Özellikle, Mersin Valiliği,Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, İçel Sanat Kulübü, Uluslarası Mersin Müzik Festivali.ve İçel Adının Mersin dönüşüne gayret dolayısıyla Mesiad  tarafından taktir ve teşekküre layık görülmüşdür..

Develi; Bir oğul  ve bir kız toruna sahip olup, ,her ikisi de kendisi gibi Avukattır. 66 yıllık  Eşini  2011 yılında kaybetmişdir.