2B arazileriyle ilgili yeni düzenleme yürürlükte

Orman vasfını yitirmiş (2B) arazilerin satışına ilişkin yeni düzenlemeyle tarımsal amaçlı olarak kullanılan taşınmazlarla bu taşınmazların üzerinde bulunan tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu kısımlarda satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si hesaplanacak.

2B arazileriyle ilgili yeni düzenleme yürürlükte

Maliye Bakanlığı'nın ''Milli Emlak Genel Tebliği (sıra no:352)'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki tebliğde (sıra no:345) yer alan ''satış bedeli'' ibaresini ''Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda satış bedeli'' olarak düzenleyen yeni tebliğ, satış bedelini, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan taşınmazlarla bu taşınmazların üzerinde bulunan tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu kısımlarda rayiç bedelin yüzde 50'si olarak belirledi. Bu nitelikteki taşınmazların üzerinde bulunan konut amaçlı yapıların kısmen iş yeri olarak kullanılması halinde de bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda ise hak sahiplerine doğrudan satılacak olanların satış bedeli, taşınmazın yüzölçümünün 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 50'si, fazlası için rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanarak belirlenecek.

Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde yüzde 50 satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacak.

Başvuru bedelleri taksitli veya peşin ödenebilecek

Tebliğle başvuru bedelleri, peşin satışlarda satış bedelinden, taksitli satışlarda peşinat bedelinden ve kalan taksitlerden mahsup edilecek. Ancak hak sahiplerinden varsa başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden öncelikle düşülecek.

Süresi içinde yapılan başvurular değerlendirilerek hak sahipliği tespit edilenlerin adreslerine satış işlemlerinin tamamlanma süresi de dikkate alınarak idarece taşınmazın satış bedelini, peşin veya taksitle ödenmesi halinde ödeme koşullarını ve ödeme süresini, satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın alma hakkını düşüreceğini, satış bedelinin yatırılacağı yeri, istenilen belgeleri gösteren tebligat yapılacak.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde 20 oranında indirim uygulanacak ve bu bedel idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek.

Taksitli satışlarda ise satış bedeline yüzde 10 indirim uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde satış bedelinin tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan taşınmazlarla üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutlar bulunan taşınmazlar için yüzde 10'u, diğer taşınmazlar için ise yüzde 20'si yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek.

Kalanı ise, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle, dışında en fazla 6 yılda 12 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve sözleşme düzenlenecek.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin hakları düşecek

Bu taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcıların sorumlu olacağına yönelik tapu kütüğünde gerekli belirtmenin konulması için tapu idaresine bildirim yapılacak.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde hak sahibi tarafından ilgili kredi kuruluşuyla yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilecek ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılacak.

Mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda, iki taksitin ödenmemesi halinde 15 içinde hak sahibine izleyen taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilecek. Buna rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilecek ve tahsil edilen bedelin aynen ve faizsiz olarak tarafına iade edileceği bildirilecek.

Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde ödemeyenlerle hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşecek.

Taşınmazların iadesine, Bakanlıktan uygun görüş alınması koşuluyla defterdarlıklar veya mal müdürlükleri yetkili olacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER