Çankaya Mektebini ranta kurban etmek

İlk okullarımız çocukluğumuzdan günümüze taşıdığımız saf hayallerimizin masum mekanları..

Her birimizin bizi yoğuran, dünyayla buluşmamızı şekillendiren, ilk arkadaşlıklarımızı edindiğimiz bu mabetlerle farklı da olsa, tümü zaman içinde göz yaşartıcı hale dönüşen anılarımız var…

Ben Mersin’e sonradan geldim ama Çankaya, Gazi, İleri gibi mekteplerin pek çok dostum için anlamını, değerini biliyorum.

Biliyorum çünkü benim için Antep’ teki Hürriyet ilkokulu neyse, hayata bu kentte adım atmış nice insan için sıralarında oturduğu, bahçesinde koşturduğu okullar aynı anlamı taşıyor. Benzer anıları canlandırıyor hafızalarında..

Aradan geçen neredeyse elli yılın ardından Mardin’ e gittiğimde ilk okul birinci sınıfı okuduğum Cumhuriyet mektebinin bahçesinde oturmuş, teneffüste sınıflarından sevinç çığlıklarıyla dışarı koşturan çocukları ağlamaklı izlerken gıpta etmiştim doğduğum kadim şehre..

O asırlık okul olduğu gibi korunmuş, yıllar içinde tek taşı bile oynatılmamıştı.

Oysa Antep’ te mezun olduğum Hürriyet ilkokulu o kadar şanslı değildi. 1960 ihtilali ardından açılan okul 20-25 yıl sonra yok edilip pasaja dönüştürülmüştü..

Yıllardır Çankaya mektebi ile ilgili süreçleri izliyor, orada okuyan onca dostumun hafızalarına nakşettikleri mabedi kurtarma çabalarına karınca kararınca katkı sunmaya çalışıyorum..

Bu konuda Mersin’ le neredeyse yaşıt mektebin Cumhuriyet öncesine uzanan geçmişini, zengin konağından eğitim yuvası haline dönüşmesine kadar yaşananları bir dizi makale halinde de yayınladım geçtiğimiz günlerde..

O makaleleri yazmama yol açan gelişme harabe haline gelmiş mektebin restore edilerek yeniden kente kazandırılması yönünde atılan adımlar, gösterilen çabalardı..

Ancak umut dolu gelişmeler bir süre sonra kafa karışıklığına yol açtı bugünse tam bir hayal kırıklığına evrilmiş durumda..

Umut dolu gelişme mektebin de yer aldığı Akdeniz Belediyesi başkanlığı koltuğuna oturan M. Muhammet Gültak’ ın verdiği sözler, dile getirdiği söylemlerdi..

Kendisinin de o mektepte okuduğunu söylüyor, en kısa zamanda mekanın restore edilerek hafızalarda kaldığı haliyle kente kazandırılacağını ifade ediyordu..

Ama süreç öyle işlemedi..

Mektebin sahibi Valide Sultan Vakfı restorasyon için imar değişikliği talep ederken, harabeye dönmüş okulun yer aldığı adanın ‘ticari alan’ olarak planlara işlenmesini şart koşuyordu..

Gültak ısrarla kendisine güvenilmesini, restorasyon için Vakfın istediği değişikliğin formaliteden ibaret olduğunu, planlara ‘ticari alan’ olarak işaretlense de, mektebin eski haline getirilip korunacağını söyledi durdu..

Bugün de sahne önünde aynı şeyleri tekrarlasa da, sahne gerisinde bakın neler oldu..

1 Eylül 2020 günü toplanan Akdeniz Belediye Meclisi söz konusu alanla ilgili  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini “Kreş, Eğitim binası,Müze ve Sosyal tesis binası dışında kullanıma izin verilemez” hükmünün eklenmesi kaydıyla kabul ediyor. Bu arada küçük bir detay; Meclisin o oylamasına 37 üye katılırken 19 üye kabul, 18 üye ret  oyu kullanıyor. Kısaca kıl payı farkla geçiyor karar..

Akdeniz Belediye Başkanlığı meclisten tek oy farkla geçen kararı vakit geçirmeden Büyükşehir Meclisine taşıyor. BŞ komisyonlarından geçen karar 19 Eylül 2020 günü toplanan BŞ meclisinden de AKP ve MHP’ li üyelerin desteğiyle ve oy çokluğuyla kabul ediliyor..

Akdeniz Belediyesi o güne kadar planlarda eğitim alanı olarak işaretli adanın ticari alana dönüştürüldüğüne dair kararı askıya çıkarıyor.

Askı süresinde gelen bir itiraz var o da Belediye Meclis üyelerinden birine ait..

Akdeniz Belediye Meclisi itirazı görüşmek üzere 4 Aralık 2020 günü toplanıyor. Görüşmeler sonucu oylamaya geçiliyor. Ve belediyenin imar değişikliği 15 kabule karşı, itirazı yerinde bulan 17 üyenin karşı çıkmasıyla ret ediliyor..

Bir daha yineleyeyim ki, altı çizilmesi gereken bu husus tüm zihinlerde yer etsin..

Çankaya mektebinin yer aldığı adanın ticari alana dönüşme kararı mecliste ret ediliyor.. Dolayısıyla artık hükümsüz duruma düşen değişikliğin tozlu raflara kaldırılması gerekiyor.

Oysa öyle olmuyor..

Ret edilen imar değişiklik kararı sanki onanmış gibi Akdeniz Belediye Başkanlığı kararı Büyükşehir Meclisine taşıyor..

Ve final:

İster inanın ister inanmayın; Büyükşehir Meclisi  4.12.2020’de toplanan Akdeniz Bld Meclisi Çankaya okulu ile ilgili imar değişikliği oy çokluğuyla ret edilmesine rağmen nasıl oldu da sanki değişiklik onanmış gibi BŞ meclisine getirilip burada onandı.

Ret edilen karar onanmış gibi BŞ meclisine nasıl getirilir, nasıl onanır?

Şöyle olur:

9 Şubat 2021 günü toplanan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, itirazın yerinde görülerek ret edildiği Akdeniz Belediye Meclisi kararının iptal edildiğine dair bir kararı oy çokluğuyla da olsa alıyor..

“Yok canım daha neler?” dediğinizi duyar gibiyim..

Virgülüne dokunmadan kararın o bölümünü olduğu gibi paylaşayım:

“Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 88 ada 25 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.12.2020 tarih ve 166 sayılı kararının reddine komisyonlarımız tarafından oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

Böyle bir şey olabilir mi? Demeyin, oluyor..

Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

Her zaman olanlar tekrarlanacak..

Akdeniz bld meclisinde 15’e karşı 17 oyla ret edilen ancak bu ret kararı yokmuş gibi büyükşehir’e getirilen kararın BŞ’den geçmesiyle Çankaya okulu ve bitişiğindeki tüm ada 2,6 yoğunlukla inşaata açılmış olacak.

Çökmüş olan eski Mersin yeni zombi iş hanlarıyla tanışacak.

En önemlisi geçmişte çoğu Mersinlinin hayatında izler taşıyan bu tarihi bina diğerleri gibi betona mahkum edilecek..

Akdeniz belediye başkanı Gültak “çankaya okulu bana emanet” minvalinde açıklamalar yapsa da, hayat bana bir şey öğretti:

Resmiyette verilen hiç bir sözün hükmü yoktur. Aslolan yazıdır ve söz uçar, yazı kalır..

2,6 yoğunlukla ticaret alanına dönüştürülen Çankaya okulunu, geçmişin izleri, hatıraları diyerek, eski haline getirmezler..

Bugün değilse yarın ama mutlaka yüksek yoğunluklu bir bina dikilir o hatıraların kalbine..

Yapılanlar, yapılacakların teminatıdır ne de olsa..

YORUM EKLE